Đóng

Bộ lọc

HỆ THỐNG FM

Hệ thống chữa cháy FM200 Viking phù hợp với mọi khu vực, số lượng đầu phun và khối lượng khí sẽ được tính toán kỹ lưỡng để hiệu quả chữa cháy tối ưu nhất.

Đặc biệt, nếu các đơn vị khác chỉ có hệ bình 25 bar thì Viking đã phát triển thêm hệ 42 bar và 50 bar đáp ứng yêu cầu xả khí trong vòng 10 giây mà vẫn cho phép đi đường ống dài hơn, phức tạp hơn những hệ dùng bình áp suất thấp.

Hệ 25 bar của Viking cũng có cấu trúc đơn giản, không cần bình nitơ đẩy khí như những hệ thống khác mà nitơ được nạp trực tiếp vào bình chứa FM200 để tạo áp lực.

Xem thêm

Hệ thống báo cháy

Chữa cháy sprinkler

Nội dung đang được cập nhật

Virtual Data Room Alternatives

A virtual dataroom (VDR) is an online repository https://www.dataroomreview.net/ of documents that can be accessed from any location. It can save businesses money on storage of documents, courier services, and printing while enhancing security and collaboration. VDRs can be used for high-risk procedures like mergers and purchase, fundraising and restructuring. They can also be utilized…

Xem chi tiết

Virtual Data Room Reviews

Many companies require a virtual data room to facilitate M&A or business collaboration. Unlike generic file-sharing applications that provide only basic functions, a VDR can provide much more. It provides features such as preventing duplicates or sharing through dynamic watermarking, limiting the capacity to print and save files, and setting up a permissions hierarchy to…

Xem chi tiết

What to Include in a Data Room

A data room is an online secure platform that allows users to upload, view and examine confidential documents. These platforms are often utilized during M&A transactions, but can also be used for fundraising and due diligence. These platforms include free file-sharing sites, but they often do not have the security features necessary to share sensitive…

Xem chi tiết

What Are Virtual Data Rooms?

A virtual dataroom (VDR) offers an secure platform for managing and sharing sensitive documents. The software streamlines tasks, enhances collaboration and communication, aids secure documents from unauthorized access and facilitates the entire due diligence process. Additionally, VDRs allow organizations to take on new business projects without having to wait for physical documents to be delivered…

Xem chi tiết

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC (Chương V – IX)

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC (Chương V - IX) Nghị định này quy định về hoạt động phòng cháy và chữa cháy, tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, kinh…

Xem chi tiết
Xem thêm

Nguyên lý hoạt động của van xả tràn

Van xả tràn hoạt động dựa trên áp suất trong buồng màng ngăn để giữ cho màng ngăn chống lại áp lực từ đường nước vào.

Xem chi tiết

Giải Pháp Van Xả Tràn

Hệ thống báo cháy tự động là hệ thống thiết bị tự động phát hiện và thông báo địa điểm… cháy một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời sẻ này, An Phát xin gửi

Xem chi tiết

Tìm kiếm