Đóng

Bộ lọc

HỆ THỐNG FM

Hệ thống chữa cháy FM200 Viking phù hợp với mọi khu vực, số lượng đầu phun và khối lượng khí sẽ được tính toán kỹ lưỡng để hiệu quả chữa cháy tối ưu nhất.

Đặc biệt, nếu các đơn vị khác chỉ có hệ bình 25 bar thì Viking đã phát triển thêm hệ 42 bar và 50 bar đáp ứng yêu cầu xả khí trong vòng 10 giây mà vẫn cho phép đi đường ống dài hơn, phức tạp hơn những hệ dùng bình áp suất thấp.

Hệ 25 bar của Viking cũng có cấu trúc đơn giản, không cần bình nitơ đẩy khí như những hệ thống khác mà nitơ được nạp trực tiếp vào bình chứa FM200 để tạo áp lực.

Xem thêm

Hệ thống báo cháy

Chữa cháy sprinkler

Nội dung đang được cập nhật

Start Your Blog Without Investment

http://irlentwincities.com/2023/05/04/how-to-earn-while-travelling Blogging is a great method to start your own business, or simply write about something that you like. It’s an excellent way to establish trust and build loyalty with your readers. A well-designed blog can help you to attract more visitors and earn money from advertising, products and services you offer on your website.…

Xem chi tiết

Getting a Construction Management Degree

Construction is a lucrative business, and those with the required qualifications can be found in a variety of jobs. Construction managers are accountable for overseeing the construction of America’s homes, cities, and infrastructure. A degree in construction management will teach the skills needed for managing projects to handle the many responsibilities associated with this field.…

Xem chi tiết

Corporate Board Diversity Best Practices

Corporate Board Diversity As demand increases from investors and other market participants for more diversity in the boardroom, boards should have a clear plan of action for meeting those expectations. This strategy should not just comprise the demographic elements of gender and ethnicity but also broad categories like religion, nationality, cultural and religious background, as…

Xem chi tiết

Applications For Management

Applications for managing are software and tools that help managers to perform their jobs. They can help cut down on redundancies, streamline processes, as well as facilitate communication and collaboration across teams, even if they’re spread across different locations. These applications are easy to use even by non-technical personnel because of their easy-to-follow instructions and…

Xem chi tiết

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC (Chương V – IX)

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật PCCC và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật PCCC (Chương V - IX) Nghị định này quy định về hoạt động phòng cháy và chữa cháy, tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, kinh…

Xem chi tiết
Xem thêm

Nguyên lý hoạt động của van xả tràn

Van xả tràn hoạt động dựa trên áp suất trong buồng màng ngăn để giữ cho màng ngăn chống lại áp lực từ đường nước vào.

Xem chi tiết

Giải Pháp Van Xả Tràn

Hệ thống báo cháy tự động là hệ thống thiết bị tự động phát hiện và thông báo địa điểm… cháy một cách nhanh chóng, chính xác và kịp thời sẻ này, An Phát xin gửi

Xem chi tiết

Tìm kiếm